Werkwijze

Praktijk Taal-Lent heeft als doel om de taalontwikkeling van de jongeren te vergroten en het (probleem)gedrag om te zetten in positief gedrag. Middels een intakegesprek zal de hulpvraag geformuleerd worden in een Plan van Aanpak.
Deze PvA wordt tussentijds geëvalueerd, om te achterhalen of de geformuleerde doelen behaald zijn of niet. Zo niet, dan worden de doelen bijgesteld en verder uitgevoerd.

Om onze doelen te bereiken, bieden wij verschillende cursussen en coaching aan. Deze worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Behalve bij het coachen van (probleem)gedrag. Die wordt te allen tijde individueel aangeboden, vanwege privacygevoelige informatie.

Tevens maken wij tijdens de ondersteuning en/of gesprekken gebruik van bestaande methoden of zelf ontwikkelde methoden gerelateerd aan (vak)literatuur.

Werkwijze