Werkwijze

Praktijk Taal-Lent staat voor taal- en leesbevordering voor jongeren. De praktijk heeft als doel om de Dagelijks Algemene Taalvaardigheid (DAT) bij jongeren te vergroten, zodat ook zij een toekomstperspectief voor zichzelf creëren om hoger op de Maatschappelijke Taal-Ladder te komen.
Net zoals de jongeren met een ontwikkelde Cognitieve Abstracte Taalvaardigheid (CAT).

Werkwijze