Over de visie van praktijk Taal-Lent

“Hoe anderen jou zien is niet belangrijk, Hoe jij jezelf ziet betekent alles!”

De visie van Praktijk Taal-Lent is om kinderen/jongeren het gevoel te geven dat zij uniek, bijzonder en speciaal zijn.

De hedendaagse jongeren worstelen tegenwoordig met emoties en gevoelens waar zij hun vinger niet op kunnen leggen. Hierdoor is het voor hen soms lastig om die emoties en gevoelens te (h)erkennen.
Dit zorgt ervoor dat het voor hen moeilijk wordt om met deze emoties en gevoelens om te gaan en deze om te zetten in positieve emoties en gevoelens.

De praktijk begeleid en ondersteunt de jongeren in het (h)erkennen van hun emoties en gevoelens en biedt hen handvatten om hiermee om te gaan.

Daarnaast richten wij ons op de taalontwikkeling van de jongeren en jongvolwassenen. Dit doen wij door hen te ondersteunen met de Nederlandse taal, door hen sollicitatietraining aan te bieden en oriëntatie op hun toekomstperspectief door middel van studieloopbaancoaching.
Zodat zij voor zichzelf mogelijkheden op de maatschappelijke (taal)ladder creëren en in hun toekomstige baan.

Wij van Praktijk Taal-Lent geloven dat: “Hoe beter de communicatie, hoe beter de jongeren zich kunnen ontplooien!”

Taal-Lent Visie