Studieloopbaan coaching

Steeds meer jongeren vinden het lastig om voor een goede vervolgopleiding te kiezen. Ze zijn nog onzeker in hun talenten en creativiteit en ze ervaren moeite om voor zichzelf te benoemen wat hun kwaliteiten zijn.

 Praktijk Taal-Lent biedt deze jongeren middels een gestructureerde methode om naar hun toekomstperspectief te kijken, waardoor zij zich op de maatschappelijke ladder kunnen positioneren.

Zo leren ze middels de SWOT-analyse bewust te worden van hun competenties en hoe ze kunnen reflecteren op hun keuzes en de consequenties daarvan.

 Na de coaching zullen zij doelgericht voor een vervolgopleiding kiezen wat bij hen past.